Menu Close

ENDUROFRAME 

คือระบบโครงสร้างที่มีกระบวนการออกแบบ มีการกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง มีระบบการผลิตโครงเหล็กกล้าแรงดึงสูง สำหรับอาคารที่พักอาศัย ตึกพาณิชย์ ขนาดกลาง และเล็ก  ENDUROFRAME  จึงเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่พัฒนาเพื่อเติมเต็มกลุ่มงานโครงสร้างขนาดใหญ่


 

การติดตั้ง (Installation)

ระบบโครงสร้าง ENDUROFRAME™ - การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สร้าง

โครงสร้างเอ็นดูโรเฟรม (ENDUROFRAME™) คือโอกาสของคุณสำหรับการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันด้วยโครงถัก และ โครงสร้างผนังที่ผลิตจากวัสดุที่กันปลวก 100% เหล็กทรูคอร์ (TRUECORE®) เหล็กคุณภาพสูงที่ผลิตในประเทศ ออสเตรเลีย

  • การติดตั้งโดยใช้สกูรคุณภาพมาตรฐาน บลูสโคป สตีล
  • ผู้สร้างหลายๆ รายเลือกใช้โครงถัก และโครงสร้างผนังแบบประกอบกึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากความสะดวก และรวดเร็วในการติดตั้ง ซึ่งระบบโครงสร้างเอ็นดูโรเฟรม (ENDUROFRAME™) ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน ด้วยความสะดวก และรวดเร็วในการติดตั้งที่เหมือนกับโครงถัก และโครงสร้างไม้แบบประกอบกึ่งสำเร็จรูป
  • เนื่องจากเหล็กเป็นวัสดุที่คงรูปได้ดี จึงมีลักษณะที่ตรง ไม่บิดงอ ดังนั้นช่างจึงไม่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างผนังให้ตรง หรือให้ได้ระดับก่อนที่จะติดตั้งแผ่นยิปซัม ซึ่งนั่นหมายถึงความสะดวก และรวดเร็วในการติดตั้ง ยิ่งไปกว่านั้นช่างไฟฟ้า และช่างประปายังได้อาศัยประโยชน์จากรูบนโครงสร้างเหล็กที่เจาะสำเร็จจากโรงงานในการติดตั้งสายไฟ และอุปกรณ์เดินท่อประปา ทำให้การเจาะรูที่หน้างานกลายเป็นอดีตไปแล้ว

โครงสร้างหลังคาเหล็กสำเร็จรูป ENDUROFRAME

  • เป็นโครงสร้างที่มีความได้เปรียบสำหรับการก่อสร้างระบบหลังคา เนื่องจากเป็นโครงสร้างไม่ซับซ้อน ประกอบ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีความเชียวชาญ หรือทักษะในเรื่องเหล็ก ก็สามารถประกอบได้
  • เป็นระบบโครงสร้างประกอบจากฝั่งเดียว ไม่ต้องพลิกกลับไปมา ทำให้โครงหลังคา EUDUROFRAME เป็นหนึ่งในระบบงานหลังคาที่ประกอบได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาการติดตั้ง และลดต้นทุนด้านแรงงาน
  • รองรับความแตกต่างของรูปแบบหลังคา ฝ้าเพดานมีระยะเสารองรับที่กว้าง มีพื้นที่โล่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอย