Menu Close

S99-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 33.90 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.70X6.00 ม..

ขนาดที่ดิน : 8.70X8.00 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ

1 ห้องรับแขก

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S99-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 22.70 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00X3.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00X5.20 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S99-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย :  55.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 10.40X6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 12.40X8.00 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องครัว

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S1-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 36.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.90X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.00X9.50 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S1-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 48.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.50X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.50X9.50 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S1-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 90.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.50X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.50X9.50 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S2-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 47.30 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.50X9.40 ม

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S2-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 66.48 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X11.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.50X9.40 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S2-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 168.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.80x10.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 14.00x14.00 ม.

2 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ห้องโถง

1 ห้องรับแขก

1 ที่จอดรถ

2 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S3-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 92.85 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.80X9.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 12.00X12.50 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก โถง

1 ห้องครัว

1 ห้องทานอาหาร

1 ห้องน้ำ

1 ที่จอดรถ

2 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S3-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 150.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.80x9.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 14.00x13.50 ม.

2 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ห้องโถง

1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว

1 ทานอาหาร

1 ที่จอดรถ

2 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S3-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 85.13 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.00X10.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.0X12.80 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

2 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S4-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 25.34 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.40X6.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.40X8.90 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องแต่งตัว

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S4-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 47.53 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.60X8.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.60X10.20 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S4-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 91.49 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 11.60X11.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.60X13.20 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว

1 ที่จอดรถ

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S5-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 3.00X6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 5.00X8.00 ม.

1 ห้องโถง

ราคา XXX,XXX บาท

S5-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 27.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.00X6.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 6.00X8.80 ม.

1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ

1 ห้องอเนกประสงค์

ราคา XXX,XXX บาท

S5-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 34.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.00X6.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.00X8.80 ม.

1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ

1 ห้องอเนกประสงค์

ราคา XXX,XXX บาท

S6-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 33.45 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.40x6.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.40x8.20 ม.

1 ห้องรับแขก

1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ

1 ห้องเก็บของ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S6-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 42.65 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40x5.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.40x7.90 ม.

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 ห้องครัว

1 ห้องนอน

1 ซักล้าง

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S6-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 81.55 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.90x9.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.30x11.20 ม.

2 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

1 ที่จอดรถ

1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว

1 ห้องเก็บของ

1 ซักล้าง

1 เฉลียง

ราคา X,XXX,XXX บาท

S7-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 34.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.90x7.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.90x9.40 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

1 ห้องโถง

ราคา XXX,XXX บาท

S7-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 68.12 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.60x7.60 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.60x9.60 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ

1 ห้องรับแขก

1 ที่จอดรถ

1 เฉลียง

1 เตรียมอาหาร

ราคา XXX,XXX บาท

S7-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 80.76 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 10.70x7.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 12.70x9.80 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องนอนใหญ่

1 ห้องรับแขก

1 ที่จอดรถ

1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง

ราคา X,XXX,XXX บาท

S8-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 30.40 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x5.60 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x6.60 ม.

1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S8-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 37.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x7.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x9.20 ม.

1 ห้องสำนักงาน

1 ห้องผู้จัดการ

1 เตรียมอาหาร

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S8-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 52.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.80x10.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.80x12.20 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S9-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 36.21 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.30x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.45x10.10 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1เตรียมอาหาร

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

e

S9-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 44.33 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.30x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.30x10.25 ม.

1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว

1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ

1 ทานอาหาร

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S9-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 50.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.15x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.15x10.25 ม.

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 ห้องนอน

1 ห้องครัว

1 ทานอาหาร

1 ที่จอดรถ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S10-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 18.25 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.00x5.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 5.00x6.50 ม.

1 ห้องอเนกประสงค์

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S10-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 36.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.90x6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.90x8.00 ม.

1 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S10-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 44.64 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.00x6.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.00x8.90 ม.

2 ห้องนอน

1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง

ราคา XXX,XXX บาท

S11-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 26.56 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 4.90x6.40 ม.
ขนาดที่ดิน : 6.90x8.40 ม.
1 ห้องนอน
1 ห้องแต่งตัว
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S11-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 38.4 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 6.90x6.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 8.90x8.00 ม.
1 ห้องนอน
1 ห้องรับแขก
1 ห้องน้ำ
1 เตรียมอาหาร
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S11-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 54.4 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 8.50x6.40 ม.
ขนาดที่ดิน : 10.00x8.40 ม.
2 ห้องนอน
1 ห้องรับแขก
1 ห้องน้ำ
1 เตรียมอาหาร
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S12-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 15 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 3.00x4.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 6.00x6.00 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S12-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 21.5 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 6.00x4.20 ม.
ขนาดที่ดิน : 8.00x6.20 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S12-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 28.1 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 7.00x4.90 ม.
ขนาดที่ดิน : 9.00x6.90 ม.
1 ห้องน้ำ
1 ร้านกาแฟ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S16-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 24.5 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 5.00x5.20 ม.
ขนาดที่ดิน : 5.00x7.20 ม.
1 ห้องนอน
1 เตรียมอาหาร
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S16-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 49.12 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 8.00x9.40 ม.
ขนาดที่ดิน : 10x11.40 ม.
2 ห้องนอน
1 ห้องรับแขก
1 ห้องอเนกประสงค์
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S16-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 64.52 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 7.80x9.40 ม.
ขนาดที่ดิน : 9.80x11.40 ม.
2 ห้องนอน
2 รับประทานอาหาร
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
1 ห้องรับแขก
1 จอดรถ
ราคา XXX,XXX บาท

S17-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 13.92 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 2.60x6.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 4.60x8.00 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 ห้องน้ำ
ราคา XXX,XXX บาท

S17-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 49.12 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 8.00x9.40 ม.
ขนาดที่ดิน : 10x11.40 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 ห้องน้ำ
ราคา XXX,XXX บาท

S17-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 64.52 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 7.80x9.40 ม.
ขนาดที่ดิน : 9.80x11.40 ม.
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S18-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 4.00x8.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 6.00x10.00 ม.
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S18-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 46.4 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 6.20x7.50 ม.
ขนาดที่ดิน : 8.20x9.50 ม.
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
1 ห้องแต่งตัว
1 จอดรถ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S18-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 56 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 7.00x8.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 9.00x10.00 ม.
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
1 ห้องแต่งตัว
1 จอดรถ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S20-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 34.00 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 7.20x4.70 ม.
ขนาดที่ดิน : 9.20x6.70 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 ห้องน้ำ
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S20-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 73.90 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 5.10x8.25 ม.
ขนาดที่ดิน : 7.10x10.25 ม.
2 ห้องอเนกประสงค์
1 ห้องน้ำ
1 เตรียมอาหาร
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S20-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 86.80 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 7.00X9.25 ม.
ขนาดที่ดิน : 9.00X811.25 ม.
2 ห้องนอน
1 รับแขก
1 ห้องครัว
1 ห้องน้ำ
1 เตรียมอาหาร
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S21-001

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 6.00x3.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 8.00x5.00 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S21-002

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 6.00x3.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 8.00x5.00 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท

S21-003

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.
ขนาดบ้าน : 6.00x3.00 ม.
ขนาดที่ดิน : 8.00x5.00 ม.
1 ห้องอเนกประสงค์
1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาท