Menu Close

สระว่ายน้ำสำเร็จรูป

สระที่ทำขึ้นจากโครงสร้างเหล็กหรือพลาสติกหล่อคุณภาพดี แล้วปูด้วยผ้าไวนิลที่ผลิตขึ้นมาสำหรับงานสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ และใช้แรงดันน้ำเป็นตัวเป็นตัวบังคับให้ผ้าไวนิลติดแนบกับโครงพื้นและผนังที่เตรียมไว้ สำหรับสระว่ายน้ำสำเร็จรูปนั้นอาจมีข้อจำกัดเรื่องรูปทรงที่ไม่หลากหลายนัก เพราะผลิตตามแบบมาตรฐานของโรงงาน แต่จะมีราคาถูกและสร้างได้รวดเร็วกว่าสระว่ายน้ำโครงสร้างคอนกรีต