Menu Close

เทคโนโลยีการผลิต และออกแบบ (Program Design)

การผลิตด้วยเครื่อง ENDURO นวัตกรรมใหม่ของเครื่องรีดขึ้นรูป

 •  ทำงานรวดเร็วง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐาน Human Machine Interface (HMI)
 • แม่นยำด้วยการรับคำสั่งโดยตรงจากโปรแกรมการออกแบบ ENDUROCADD ผ่านระบบโปรแกรมการจัดการ SMARTLINK ลดความผิดพลาดเป็น '' ศูนย์ ''
 • ชัดเจนด้วยการพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์อิงค์เจทแบบสองหัว ให้รายละเอียดเครื่องหมายบนชิ้นส่วนทุกชิ้น เพื่อการติดตั้งโครงหลังคา ผนัง ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

การออกแบบด้วยเทคโนโลยีโปรแกรม ENDUROCADD

 • มาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกร ENDUROCADD®
 • AS/NZS 4600:2005 ด้านโครงสร้างเหล็กที่รูปเย็น
 • AS 4055 – 2006 ด้านการต้านทานแรงลมของโครงสร้างบ้าน
 • AS/ NZS1170:2002 ด้านการออกแบบโครงสร้าง
 • NASH ด้านมาตรฐานโครงสร้างเหล็กกล้าของอาคารเตี้ยและอาคารสำหรับพักอาศัย Part 1: หลักเกณฑ์การออกแบบ 2005
 • มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น วสท 2553
 • นำข้อมูลการปฏิบัติจริงมาใช้ร่วมในโปรแกรม ทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

นวัตกรรมการทดสอบทางวิศวกรรมของระบบโครงเหล็ก (Innovative Engineering Test on Steel Framing System)

 

ทดสอบค่าวิบัติ

Learn More

ทดสอบแรงดึง

Learn More

ทดสอบแรงกด

Learn More
15

วัสดุเหล็กกล้าเคลือบคุณ ENDUROCORE

 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2228-2548
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมAS1397:2001
 • เคลือบกันสนิมด้วยโลหะผสมอลูมิเนียม 55 % และ สังกะสี 45 %
 • ทนแรงดึงสูงถึง 550 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (G550)
 • ทนทานกว่าสังกะสีหลายเท่า ตามขบวนการทดลองการฉีดน้ำเกลือ(Salt Spray Test)
 • เคลือบทับด้วยเรซิ่นสีเขียว เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์