Menu Close

โครงสร้างขนาดใหญ่/โกดัง

โรงเรียน อนุบาลหัสดิน (พรประภานิมิต พัทยา) จ.ชลบุรี

โครงสร้างขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้ด้วยระบบผสม ระหว่างเหล็กรีดร้อน (hot rolled) และเหล็กรีดเย็น (cold formed) ผนังใช้เป็น Steel frame

 • มาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกร ENDUROCADD®
 • AS/NZS 4600:2005 ด้านโครงสร้างเหล็กที่รูปเย็น
 • AS 4055 – 2006 ด้านการต้านทานแรงลมของโครงสร้างบ้าน
 • AS/ NZS1170:2002 ด้านการออกแบบโครงสร้าง
 • NASH ด้านมาตรฐานโครงสร้างเหล็กกล้าของอาคารเตี้ยและอาคารสำหรับพักอาศัย Part 1: หลักเกณฑ์การออกแบบ 2005
 • มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น วสท 2553
 • นำข้อมูลการปฏิบัติจริงมาใช้ร่วมในโปรแกรม ทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้าง2ชั้น โครงการศิวาลัย 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • ใช้วัสดุเหล็กกล้าเคลือบคุณภาพ ENDUROCORE จากบลูสโคป กันสนิมด้วยโลหะผสมอะลูมิเนียม 55% และสังกะสี 45%
 • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลทุกชิ้น ได้รับ มอก.2228 – 2548 ของไทย และ AS1397:2001 จากออสเตรเลีย
 • ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านโปรแกรม ENDUROCADD®
 • ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกชิ้นด้วยเครื่องผลิต ENDURO™ นวัตกรรมใหม่ของเครื่องรีดขึ้นรูป ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ

จุดจอดรถประจำทาง อบต.เกาะเรียน อยุธยา

 

โครงสร้างขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตสมุทรสาคร

โกดัง Nimiworld Project